Discover the best companies in Bulgaria

Logo of Уча.се

Уча.се

Sofia, Bulgaria

Уча.се е Образователен сайт №1 на България с уроците за училище на интересен и разбираем език. В Уча.се има над 16 000 видео урока и теста по всички общообразователни предмети от 1. до 12. клас, както и такива по чужди езици, предприемачество, финансова грамотност и много други. Материалите следват напълно официалната училищна програма на Министерството на образованието и науката и са съобразени с държавните образователни стандарти. Сайтът Уча.се е създаден през 2012 г. с мисията да помага на всички български ученици да постигат своите успехи и да бъдат щастливи хора. До момента уроците са изгледани над 67 500 000 пъти от над 900 000 регистрирани ученици, учители, родители и студенти от цяла България и от чужбина. Това е възможно благодарение на страхотния екип, който се състои от над 200 специалисти – учители, сценаристи, озвучители, аниматори, програмисти, дизайнери и много други, ситуирани основно в офисите в София и Варна. ____ Ucha.se is Bulgaria’s largest and most-awarded educational website where you can find over 16 000 video lessons and tests covering the entire school curriculum from grade 1 to 12. Our content also includes courses on the main European foreign languages and sheds light on important topics such as entrepreneurship and financial knowledge, among others. All materials are tailored to the requirements of the Bulgarian Educational system of the Ministry of Education. Ucha.se was established in 2012 with the mission to make Bulgaria’s students happier, more confident and successful. So far Ucha.se’s video lessons have been watched over 67 500 000 times by more than 900 000 registered users – students, teachers and parents from Bulgaria and across the world. All this has been made possible thanks to the amazing team of over 200 professionals – teachers, screenwriters, sound engineers, animators, IT specialists, designers and many others, located in Ucha.se’s offices in Sofia and Varna.