Discover the best companies in Bulgaria

Logo of Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd.

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd.

Sofia, Bulgaria

Кои сме ние? Тева Фармасютикълс е една от най-големите световни генерични фармацевтични компании, която притежава най-богатото портфолио в генеричната индустрия – над 1840 лекарствени продукта в най-важните терапевтични области. Тева в България ( до края на 2020 г. работейки под името Актавис) е най-голямата фармацевтична компания в България по производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители. За компанията в България работят над 2 000 служители. Търговската част на компанията- Тева Фарма (позната като Актавис ЕАД), предлага най-богатото продуктово портфолио на българския пазар, включващо широк избор от висококачествени генерични фармацевтични продукти за хуманна употреба във всички важни терапевтични области. Като част от глобалната операция на Тева, в България са създадени и се развиват екипи, които обслужват международните пазари на компанията в областта на закупуването, логистиката, веригата на доставки, информационните технологии, графичния дизайн, регулаторните дейности, поддръжката на мастър данни, финанси и други.

Healthcare and Pharmaceuticals