Discover the best companies in Bulgaria

Logo of Салдо.Бг

Салдо.Бг

Sofia, Bulgaria

Салдо.Бг ЕООД е създадена от висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в счетоводството. Нашите служители имат опит в държавни организации, заемащи висши постове, управление на български и чуждестранни фирми. Имаме опит в много области като търговия, услуги в различни сфери на дейност, производство, организации с нестопанска цел. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната уредба, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания в областта на счетоводството.

Accountancy and Finance

Accountant

1000 - 2600 BGN (net)

Accounting
Attention to Detail
English

Regular employment

0 - 6 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria