Discover the best companies in Bulgaria

Logo of Фондация „Конкордия България“

Фондация „Конкордия България“

Sofia, Bulgaria

Фондация „Конкордия България“ помага на деца и младежи без дом, както и на хора в нужда, от 2008 г. насам. Фондацията управлява комплекс от социални услуги за деца и млади пълнолетни лица в риск, насочени към усвояване на умения за самостоятелен живот спрямо конкретните им нужди и ресурси. Функциониращите към момента различни услуги – краткосрочни, дългосрочни, дневни, резидентни, мобилни – предлагат широк кръг от форми на подкрепа – както обезпечаване на базовите потребности, така и активна работа по посока личностно развитие чрез педагогическа и терапевтична програма. Фокус имат дневните и консултативни услуги и дейностите от образователен характер. В услугите за деца се осъществява и активна работа с родители – консултиране по различни въпроси, административна помощ, снабдяване с дрехи, храна, лекарства, съдействие за медицинска грижа, менторство по отношение на родителстването и подобряване на връзката с децата. Социалните услуги на фондация „Конкордия България“ се допълват и от дейността на две социални предприятия, предоставящи възможност за усвояване на реални трудови умения и натрупване на професионален опит за обучени младежи – фризьорски салон „Конкордия“ и ателие за ръчно изработени свещи „Конкордия“.

Charity and Voluntary Work

Company image 60256102b31a7_23.jpg
Company image 60256102c4a9d_2019-02-13-1st-International_meeting.jpg
Company image 60256102c7fe8_homepage-kids.jpg
Company image 60256102cb828_2018-08-Concordia-Academia.jpg

Социален работник за Преходно жилище за деца и младежи

Communication Skills
Computer Skills
Organizational
Organizational Tasks
Teaching
Bulgarian

Regular employment

3 - 10 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Детегледач в (ЦНСТ) Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”

Adaptable
Administrative
Organizational
Responsibility
Scheduling
Bulgarian

Regular employment

1 - 15 years of experience

Full Time / Part Time

Sofia, Bulgaria