Акаунт мениджър ИТ решения (корпоративни клиенти)

Logo of ЛИРЕКС.КОМ ООД

ЛИРЕКС.КОМ ООД

Responsibilities

Компаниите LIREX COM (LIREX BG, LIREX BS, LIREX High Tech) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии в България вече повече от 28 години. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Предоставяме на нашите клиенти и поддръжка на софтуер, компютърна, мрежова и офис техника.

Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат своите бизнес цели чрез овладяването и успешното прилагане на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Във връзка с разширяването на дейността и развитието на екипа на компанията, търсим Акаунт мениджър ИТ решения (корпоративни клиенти), който да се присъедини към екипа ни в град Варна.


Основни отговорности:

• Поддържа и развива търговските отношения с настоящите клиенти на компанията;
• Проактивно търси и реализира срещи с потенциални клиенти с цел представяне на предлаганите от компанията услуги и решения;
• Идентифицира, анализира и консултира клиентите за потребностите им, търси и предлага оптимални ИТ услуги и решения за тях;
• Отговаря за воденето на търговска кореспонденция, създаване на оферти към клиента и сключването на договори;
• Въвежда и поддържа актуална информация за клиентите, за които отговаря в CRM система;
• Комуникира с вътрешните екипи, консултиращи техническите параметри на предоставяните решенията, и представителите на клиента;
• Развива познанията си за предлаганите от компанията решения и за ИТ пазара;
• Участва в семинари и специализирани конференции.

Изисквания:

• Висше икономическо или техническо образование;
• Опит в областта на корпоративните продажби на цялостни ИТ решения;
• Добри познания за ИТ пазара в България;
• Много добро познаване на съвременните информационни технологии и продукти
• Проактивен подход в развиването и надграждането на познанията в ИТ технологиите и иновациите;
• Свободно ползване на английски език при бизнес комуникация и ползване на специализирана информация;
• Способност мотивирано да представя и защитава идеи и проекти;
• Уверен, убедителен и тактичен подход при работа в екип с колеги и клиенти;
• Умения за събиране, анализ и презентиране на информация;
• Умения за водене на преговори и финализиране на сделки;
• Умения за изготвяне и водене на търговска кореспонденция;

Предимства:

• Опит в работата с големи клиенти и/или международни проекти;
• Опит в продажба на решения с дълъг търговски цикъл;
• Опит в администрирането на търговски процеси.


LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

• участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
• предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
• предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Required skills

Attention to Detail
Communication Skills
Contract Negotiation
CRM
Customer Satisfaction
Motivation
Preparing Written Documents
Presentation Skills
Prioritizing
Teamwork
Interest in IT technologies
English

Benefits

Additional medical insurance
Preferential terms when using credit from a bank with which the company operates
Special offers for certain hotels and resorts
Sports card
Team buildings