Google Ads специалист

Logo of Уча.се

Уча.се

Responsibilities

Какво ще правиш в Уча.се?

  • Ще създаваш и управляваш Google Ads кампании на Уча.се за България и чужбина
  • Ще поддържаш и оптимизираш вече съществуващи Google Ads кампании
  • Ще създаваш и оптимизираш рекламни текстове
  • Ще работиш с преводачи за създаване на Google Ads кампании за чужди пазари
  • Ще проучваш и анализираш ключови думи с цел подобряване представянето на кампаниите
  • Ще следиш реализациите на кампаниите
  • Ще управляваш и разпределяш рекламни бюджети
  • Ще анализираш представянето на кампаниите и ще даваш предложения как да ги правим по-ефективни

Required skills

Advertising Communications
Analytical Skills
Attention to Detail
Communication Skills
Critical Thinking
Google Analytics
Planning
Time Management
PPC (pay per click)
Google Ads
english
Bulgarian

Benefits

Additional days paid annual leave
Additional medical insurance
Central location
Home office
Office drinks
Service parking (parking space)
Sports card
Team buildings
Job posted 25 days ago