PHP Web Developer

Logo of Уча се

Уча се

Responsibilities

Какво ще правиш в Уча.се?

Ще участваш в разработване на сайта ни и неговите функционалности според най-новите тенденции в света на технологиите и целите на Уча.се. Задълженията ти ще включват:

 

  • Създаване и поддържане на front-end компоненти по предварително изготвен дизайн
  • Разработване на нови функционалности, използвайки PHP и реализиран от нас продуктов framework
  • Работа с бази данни
  • Подобрение и оптимизация на вече съществуващи функционалности
  • Комуникация с членовете на екипа с цел постигане на оптимална производителност и качество на продуктите
  • Участие в процес на работа, следващ Agile методологиите за разработка

 

 

 

Required skills

Adaptable
AJAX
Analytical Skills
Attention to Detail
Backend Development
Critical Thinking
CSS
Full Stack Development
Git
HTML
HTML5
Java
Javascript
JQuery
JSON
Motivation
Object Oriented Programming
Organizational
PHP
Proactive
Teamwork
GitLab
mvc
Bulgarian

Benefits

Team buildings
Additional days paid annual leave
Additional medical insurance
Central location
Office drinks
Service parking (parking space)
Sports card
Fitness
Home office
Job posted 25 days ago