System Administrator - Infrastructure Services

Logo of ЛИРЕКС.КОМ ООД

ЛИРЕКС.КОМ ООД

Responsibilities

Компаниите LIREX COM (LIREX BG, LIREX BS, LIREX High Tech) са водещи в областта на информационните и комуникационни технологии в България вече повече от 28 години. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Предоставяме на нашите клиенти и поддръжка на софтуер, компютърна, мрежова и офис техника.

Нашата мисия е да помагаме на клиентите да постигат своите бизнес цели чрез овладяването и успешното прилагане на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Търсим System Administrator - Infrastructure Services, който да се присъедини към екипа ни в град София.


Отговорности:

- Проектиране, дизайн, внедряване и поддръжка на директорийни услуги и операционни системи; (Active Directory, MS Windows Server)
- Виртуализация; (Microsoft, VMware)
- Изграждане и поддържане на комуникационни свързаности;
- Оживяване и аранжиране на шкафове в комуникационни и сървърни помещения;
- Диагностициране на проблемите със сървърната и мрежова инфраструктура и предприемане на своевременни мерки за отстраняването им;
- Грижа за сигурността и периодичното архивиране и възстановяване на данни;
- Участва в планирането и реализацията на дългосрочни проекти;
- Съвместна работа с търговски екип от специалисти – консултиране на клиенти по отношение на техническите и продуктовите характеристики и решенията.

Изисквания:

- Добро познаване на съвременните сървърни и потребителски операционни системи (Microsoft Windows и/или Unix) дискови масиви;
- Познаване на съвременните мрежови технологии;
- Опит с инсталация, конфигурация, профилактика на ИТ устройства;
- Висше, средно техническо образование, или съответстващ опит; (1г.)
- Работно ниво на използване на английски език;
- Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми;
- Комуникативност, инициативност и проактивност;
- Умения за работа в екип;
- Самостоятелност.

Предимства:

- Опит с Microsoft Active Directory;
- Oпит с виртуални среди; (VMware, Microsoft);
- Познания в PKI инфраструктурата.


LIREX Ви предлага възможност да станете част от екипа на нашата високотехнологична българска компания, която:

- участва в мащабни, иновативни проекти в България и на международно ниво;
- предоставя възможности за професионални периодични обучения, повишаване на квалификацията и сертификация;
- предлага възнаграждение, съобразено със знанията, уменията и темповете на развитие.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуално CV. Всеки кандидатствал по тази обява ще получи обратна връзка.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

Required skills

Cisco
Microsoft
Microsoft Windows
Unix
VMware
Microsoft Active Directory
Cloud technologies
English

Benefits

Additional medical insurance
Company training
Preferential terms when using credit from a bank with which the company operates
Special offers for certain hotels and resorts
Sports card
Team buildings