Teacher / Professor

1000 - 1260 BGN (net)

Logo of Фондация „Заедно в час“

Фондация „Заедно в час“

Responsibilities

Вече повече от 10 години „Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на семейството му. 

Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи
и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие - „Нов път в преподаването“. В нея участниците преминават през множество обучения, които надграждат тяхното разбиране за преподаването, получават менторска подкрепа, придобиват учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години, финансов стимул по време на лятното обучение и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност. Ако нямате такава, ще имате възможност да я придобиете в рамките на пргорамата. Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2021 г.


Програмата „Нов път в преподаването“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“. 

„Заедно в час“ е и „Най-желан работодател“ в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019.

 

Като участник в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ Вие получавате:

 • обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;
 • сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - „Заедно в час“ осигурява покриването на семестриалните такси към университета;
 • двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на „Заедно в час“ в един от регионите, които обхваща програмата - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол;  (участие в програмата в регион, който не е изброен, е възможно единствено при налична позиция в училище в този регион)
 • менторска подкрепа от опитен професионалист;
 • финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2021г.);
 • развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;
 • осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
 • достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата;
 • достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
 • директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;
 • възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации.

 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2021 г.
 • да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 7 последователни седмици от 05.07.2021г.
 • да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;
 • да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво;
 • да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование.


Процес на кандидатстване:

Трите етапа на подбор се преминават изцяло дистанционно в рамките на 4-6 седмици.

Етап 1: попълване на онлайн формуляр на сайта ни;

Етап 2: дистанционно интервю онлайн;

Етап 3: дистанционен център за оценяване.

 

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване - 25.03.2021 г.!

 

Повече информация за програмата и кандидатстването ще намерите на:

https://bit.ly/3f08ANm

 

„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на организацията са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

Required skills

Adaptable
Communication Skills
Integrity
Leadership
Teamwork
Toleration
Working efficient both in teams and alone
Eager to learn
Bulgarian
Job posted 41 days ago