Детегледач в (ЦНСТ) Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”

Logo of Фондация „Конкордия България“

Фондация „Конкордия България“

Responsibilities

Области на дейност:
• Организира и контролира хигиенно-санитарното обезпечаване на бита и рационалното хранене на децата.
• Участва в изготвянето и прилагането на дневен режим с цел структуриране на свободното време на децата (самообслужване, хранене, почивка, хигиена, дейности по интереси и др.).
• Контролира поведението на децата, следи за дисциплината и насърчава социалното им развитие.
• Организира възпитателно-образователни дейности с децата с цел придобиване на навици, битови и социални умения.
• Придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения и разлчини мероприятия извън центъра.
• Води необходимата документация и отчетност.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Завършено средно образование;
• Мотивация за развиване и утвърждаване на услугите на центъра;
• Опитът в работа с проблемни деца е предимство;
• Отлични комуникативни умения;
• Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор с работно време по график.
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
 

Required skills

Adaptable
Administrative
Organizational
Responsibility
Scheduling
Bulgarian

Benefits

Additional medical insurance
Company training
Food vouchers