Logo of Econt

Econt

Ruse, Bulgaria

Големите успехи в бизнеса никога не са резултат от усилията само на един човек. Тайната е как и с какви хора работиш. Най-големият ни актив днес е мъдростта на хората в "Еконт". Това, което ни прави общност, е, че споделяме едни и същи ценности и виждаме ролята си по сходен начин - всички нас ни свързва това, че искаме да допринесем за по-доброто качество на живот на всички българи. Икономически, социално и в човешки план. Общност се отглежда и развива с грижа, уважение към личността, ясни правила и много силен фамилен дух.

Transport

Company image 5ffef098e4260_econt-sofia-office-1.jpg
Company image 5ffef098f13ab_econt-sofia-office-6.jpg
Company image 5ffef099001f3_econt-sofia-office-8.jpg
Company image 5ffef09903078_econt-sofia-office-12.jpg
Company image 5ffef0990698e_Venci Kris Ema Econt.jpeg
Company image 6013c85f0abfc_4710.jpg

Econt - Ruse

15

Младши експерт Бранд комуникации

Blogging
Communication Skills
Copywriting
Journalism
Online Journalism
Writing
Written communication
Bulgarian

Regular employment

0 - 15 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Младши експерт Електронна търговия

E-Commerce
Marketing
Marketing Strategy
Online Advertising
Research
User Research
Bulgarian

Regular employment

1 - 3 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Технически сътрудник Бизнес процеси

Adaptable
Analytical Skills
Communication Skills
Computer Skills
Creative Thinking
Organizational
Bulgarian

Regular employment

0 - 5 years of experience

Full Time

Ruse, Bulgaria

Старши проектен мениджър

3000 - 5000 BGN (net)

Agile methodology
Jira
Kanban
Proactive
Project Coordination
Project Management
Project Planning
Bulgarian

Regular employment

5 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Маркетинг експерт

Analytical Skills
Marketing
Marketing Strategy
Marketplace Marketing
product marketing
Performance Marketing
Understanding Customer Needs
Bulgarian

Regular employment

4 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Маркетинг експерт Финансови услуги

Client Focus
Financial Services
Market Research
Marketing
Marketing Strategy
Research
User Research
Mobile Application Marketing
Bulgarian

Regular employment

4 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Продуктов маркетинг мениджър

Marketing Strategy
Product Design
Product Development
Product Management
Product Strategy
Bulgarian

Regular employment

4 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Machine Learning Engineer

C++
Java
Javascript
Python
Scala
Azure
Bulgarian
English

Regular employment

3 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Анализатор на данни

AWS
MYSQL
SQL
PostgreSQL
Azure
Bulgarian

Regular employment

3 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Младши експерт Дигитален маркетинг

Creativity
Digital Marketing
Web Technologies
Bulgarian

Regular employment

0 - 3 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Куриер

Adaptable
Client Focus
Communication Skills
Customer-oriented
Bulgarian

Project-based

0 - 2 years of experience

Part Time

Sofia, Bulgaria

Експерт нормативно съответствие

Adaptable
Administrative
Communication Skills
E-Commerce
Finance
Investigation
Bulgarian

Regular employment

0 - 15 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Проектен мениджър дигитални продукти

Adaptable
Agile
Analytical Skills
Communication Skills
Project Management
Bulgarian

Regular employment

3 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Бизнес анализатор на дигитални продукти

Data Analysis
Innovation
Project Management
Tableau Software
POWERBI
Bulgarian

Regular employment

5 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Продуктов собственик

Adaptable
Analytical Skills
E-Commerce
Innovation
Product Development
Project Coordination
Project Management
Bulgarian

Regular employment

5 - 8 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria