Лабораторен специалист - Пробовземане

600 - 1200 BGN (net)

Logo of Sofiyska Voda AD

Sofiyska Voda AD

Responsibilities

Обявената позиция е в Лабораторния Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, повърхностната, подземната и отпадъчната вода, както и на утайките. ЛИК работи с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

 • Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води и утайки;
 • Осъществява необходимите полеви изпитвания (измервания на място и пробовземане);
 • Участва при изготвянето и поддържането на документацията, засягаща процеса на пробовземане;
 • Отговаря за снабдяването на лабораторията с необходимите съдове за вземане на проби и осигуряване на санитарен резерв от същите;
 • Поддържа и проверява използваните технически средства;
 • Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно или висше образование в областта на: Химия, Екология или Биотехнология;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Задължително изискване е кандидатът да не е алергичен към химикали и микробиологични среди;
 • Инициативност;
 • Добре развити организационни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Умения за работа с MS Office.

Required skills

Computer Skills
Driving
Teamwork
Initiative
English

Benefits

Additional days paid annual leave
Additional medical insurance
Certification expenses
Company training
Discounts from various retail chains
Food vouchers
Performance-based bonuses
Sports card
Transport expenses covered
Work clothes