Младши експерт Електронна търговия

Logo of Econt

Econt

Responsibilities

В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова услугите и продуктите, които пускаме на пазара, подобряват и улесняват живота и бизнеса на над 4 милиона българи. Чрез различни креативни и бизнес методи и електронни платформи, екип Развитие на електронна търговия се грижи за растежа на онлайн бизнеса в България.

 

От теб ще очакваме да:

• имаш опит и доказан интерес към електронната търговия

• интересуваш се от тенденциите и развитието на онлайн търговията

• виждаш възможностите за растеж в нови сегменти на бизнеса

• проучваш и анализираш тенденциите в покупките и поведението на клиентите

• разработваш и прилагаш стратегии за растеж на e-commerce платформите, които разработваме и видимостта на продуктите в тях.

 

Ако ти:

• си отговорен. За теб всичко е лично;

• си комуникативен. Можеш да обясниш какво е “платформа за е-търговия” на дете на 5 години и на дама на 95 години;

• си адаптивен. За теб всяко предизвикателство е възможност;

• си креативен. Можеш да сглобиш рекламна кампания от две думи;

• си аналитичен. Виждаш тенденциите в поведението на клиентите;

• си прецизен. Намираш иглата във всяка купа сено;

• мислиш извън рамките. Предлагаш иновативни решения;

• си комбинативен. Умееш да играеш на няколко шахматни дъски едновременно.

 

Ако искаш да работим заедно за развитието на бизнеса в България. Ако в сърцето ти гори любов към това, което правиш, в Еконт има място за теб.

 

Required skills

E-Commerce
Marketing
Marketing Strategy
Online Advertising
Research
User Research
Bulgarian
Job posted 16 days ago