Маркетинг експерт за платформа за електронна търговия

Logo of Econt

Econt

Responsibilities

В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите и продуктите, които пускаме на пазара подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Чрез различни креативни и бизнес методи, екип Маркетинг се грижи за това хората да познават бранда ни и да виждат ползата, която им носим.

От теб ще очакваме да:

• имаш 3+ години опит като маркетинг експерт

• имаш добра бизнес преценка и си готов да носиш отговорност за решенията си

• провеждаш анализи, които ти помагат да подобряваш платформите ни за електронна търговия

• интересуваш се от тенденциите и развитието на онлайн търговията

• идентифицираш възможностите за растеж в нови сегменти на бизнеса

• проучваш и анализираш тенденциите в покупките и поведението на клиентите

• разработваш и прилагаш стратегии за растеж на e-commerce платформите, които разработваме и видимостта на продуктите в тях.

Ако ти си:

• отговорен. За теб всичко е лично;

• комуникативен. Можеш да обясниш каква е услугата ни и на дете на 5 години, и на дама на 95 години;

• адаптивен. За теб всяко предизвикателство е възможност;

• креативен. Можеш да сглобиш рекламна кампания от две думи;

• аналитичен. Виждаш тенденциите в поведението на клиентите;

• прецизен. Намираш иглата във всяка купа сено;

• имаш визионерско мислене. Погледът ти е насочен към голямата цел, готов си да изследваш непознати територии;

• мислиш извън рамките. Предлагаш иновативни решения;

• комбинативен. Умееш да играеш на няколко шахматни дъски едновременно.

 

Това, което правим е повече от бизнес. Имаме мечта. Тя е да живеем в богато, добре уредено общество от свободни българи. Ако се припознаваш в нея и искаш да работим заедно за достигането й. Ако мислиш критично и вземаш решения на база факти, а в сърцето ти гори любов към това, което правиш. В Еконт има място за теб.

Required skills

Data Analysis
Decision Making
Digital Marketing
E-Commerce
Flexibility
Market Research
Marketing
Marketing Strategy
Bulgarian
Job posted 71 days ago