Primary/Pre-school teacher with English

1100 - 1350 BGN (net)

Logo of Фондация "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час"

Responsibilities

След 10-годишен опит в привличането и подбора на мотивирани професионалисти от различни сфери, които преследват желанието си да влязат в класните стаи, “Заедно в час” започва партньорство с верига частни училища, с цел да открие най-добрите кандидати за наличните свободни позиции. 

За нашите партньори търсим мотивирани кандидати, с желание за учене и развитие, които да заемат следните позиции в училището в гр. Варна:

 • учител в начален етап (1 клас) с английски език
 • учител предучилищен клас с английски език

 

Изисквания:

 • Висше образование, бакалавър/магистър, специалност начална или предучилищна педагогика;
 • 2 години практически опит в преподаването на английски език на деца начален етап (от 6 до 12 години) във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Умения за създаване на подкрепяща/стимулираща образователна среда;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство; 
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества, способности, нагласи:

 • Обич към децата и позитивизъм;
 • Отлични комуникативни умения и емпатичност;
 • Умение за работа с групова динамика при деца в предучилищна възраст;
 • Сътрудничество и готовност за работа в екип/работа в мрежа;
 • Рефлективност  и проактивност – мислещ, открит и осъзнаващ се човек;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Required skills

Curriculum Development
Language Teaching
Teaching
English
Job posted 27 days ago