Учител по български език и литература

1200 - 1400 BGN (net)

Logo of Фондация "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час"

Responsibilities

След 10-годишен опит в привличането и подбора на мотивирани професионалисти от различни сфери, които преследват желанието си да влязат в класните стаи, “Заедно в час” започва партньорство с верига частни училища, с цел да открие най-добрите кандидати за наличните свободни позиции. 

За нашите партньори търсим мотивирани кандидати, с желание за учене и развитие, които да заемат позицията на учител по БЕЛ в прогимназиален етап в град София

Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование, специалност “Българска филология”/комбинирана специалност “Български език” с друг предмет, с придобита квалификация за учителска правоспособност;
 • Две години професионален опит в преподаване на ученици прогимназиален етап;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Медийна и информационна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Специфика на програмата по език и литература:

 • Курсовете по език и литература развиват умения в 6 области: слушане, говорене, четене, писане, визуален език и презентиране.
 • Програмата разглежда езика като основен инструмент за развитие на критично мислене, което е от съществено значение за изграждане на между културно разбирателство и отговорно членство в местни, национални и глобални общности.
 • Езикът е неразделна част от изследователския процес, за личностно развитие и културна идентичност на ученика, като осигурява интелектуална рамка, която подпомага изграждането на концептуално разбиране.

Личностни качества и ключови компетентности:

 •  Обич към децата и позитивизъм;
 • Отлични комуникативни умения и емпатичност;
 • Умение за работа с групова динамика при деца в прогимназиална възраст;
 • Сътрудничество и готовност за работа в екип/работа в мрежа;
 • Рефлективност и проактивност – мислещ, открит и осъзнаващ се човек;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

Required skills

Curriculum Development
Language Teaching
Teaching
English
Job posted 28 days ago