Педагогически координатор/IB MYP

1700 - 2000 BGN (net)

Logo of Фондация "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час"

Responsibilities

След 10-годишен опит в привличането и подбора на мотивирани професионалисти от различни сфери, които преследват желанието си да влязат в класните стаи, “Заедно в час” започва партньорство с верига частни училища, с цел да открие най-добрите кандидати за наличните свободни позиции. 

За нашите партньори търсим мотивиран кандидат, с желание за учене и развитие, който да заеме позицията на IB MYP координатор.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование – педагогическа специалност, международна диплома се счита за предимство;
 • 4 години доказан педагогически опит, от които 2 години в роля на преподавател/ координатор международни програми (IB, IGCSE, A-level); 
 • Практически опит в разработване и развитие на IB образователна програма е съществено предимство;
 • Опит в изграждане/внедряване на процеси и програми за обучение на учителски екипи;
 • Познаване и прилагане на нормативната уредба за средното образование на МОН и международни стандарти за образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език – ниво C1;
 • Отлична компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint).  Да познава и използва софтуер за организация на образователни процеси.

Отговорности на ролята:

 1. Осигурява прилагането, внедряването и развитието на интегративната учебна програма за среден етап;
 2. Допринася за развитието на стратегически план(ове) като част от лидерски екип; 
 3. Ръководи и регулярно мониторира/оптимизира (при нужда) процеси;
 4. Разработва, организира и провежда програми за професионално развитие на учителите в среден етап за успешното реализиране на MYP програмата в техните класни стаи; Обучителните програми включват формирането на професионална учеща общност, разработване на интердисциплинарни модули и регулярно текущо споделяне на педагогически практики за преподаване и оценяване;
 5. Осигурява инструктивно учене за отделните учители чрез менторство, подкрепа от колега, преглед на поставените цели, възможности за планиране и преподаване в екип;
 6. Взаимодейства с PYP координатор/лидер и осигурява успешно продължаване на програмата от начален в прогимназиален етап;
 7. Координира заявките за разходи за обучения образователни материали с оперативния мениджър;
 8. Осъществява в сътрудничество преглед и обновяване на политики, съобразени с ценностите на училището и IB;
 9. Осигурява подкрепа за благополучието на учениците, като подпомага избора им на предмети/курсове, проекти, прилагане на практиките за академична честност, подпомага преминаването към втори гимназиален етап и прилага системи за подкрепа на учениците;
 10. Осигурява прилагането на MYP изискванията чрез разработване на интердисциплинарни модули, очаквани резултати в курсовете, документацията, свързана с интегрирани национални и международни стандарти, рамката на проектите, документацията по оценяването и интегрирането на уменията за учене (ATLs);
 11. Участва в срещи с родители, екипи по етапи, информационни срещи, за подбор на членове на екипа, партньорски срещи с други училища и бизнес;
 12. Прави преглед и подпомага развитието на наставническата програма в сътрудничество с координатор взаимоотношения за осигуряване на подходящи, устойчиви и развиващи възможности за учениците;
 13. Участва в създаването на режим и седмична програма;
 14. Участва в дейности по набиране на нови ученици и организира отворени врати;
 15. Участва във внедряването и прилагането на платформи, свързани с планирането и обратната връзка на учениците, вкл. MyIB, ManageBac, асинхронни платформи за учене, подходящ софтуер;
 16. Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – ManageBac, Collaborate;
 17. Комуникира със заинтересованите страни: ученици, родители, учители, администратори, регионални структури на МОН: всички политики и процедури, събития, национални оценявания, текущия прогрес на програмата, чрез различни формати;
 18. Фасилитира презентации, продукции, събития, дейности, които са подходящи за споделяне на постиженията на учениците/резултатите от тяхното учене;
 19. Преподава (30% от работната ангажираност) на ученици в прогимназия.

Професионално развитие:

 • Осигурява достъп на всички учители до подходящи възможности за професионално развитие: вътрешни, национални, международни;
 • Прави препоръки за включване на учителите в подходящи за тях обучителни програми;
 • Води регистър на обученията:
 • Осигурява подходящи насоки и подкрепа на учителите при прилагането на утвърдените подходи за преподаване и учене – използване на планер, различни стратегии за оценяване, рефлексия и обратна връзка.

Комуникация:

 • Създава подходящи системи за комуникация и сътрудничество между всички членове на екипа на среден етап и останалите екипи в училището;
 • Води комуникация при нужда с IB;
 • Търси контакти в цялата MYP общност чрез визити, дискусионни форуми/блогове, обменни визити.

Required skills

Curriculum Development
Language Teaching
Teaching
IB
MYP
IGCSE
A-level
English
Job posted 31 days ago