Role

Административен асистент с румънски и български език

Training Coordinator with French

Детегледач в (ЦНСТ) Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”

Координатор международен проект с румънски език

Мениджър проект с Румънски език