Специалист обслужване на клиенти с френски език

Logo of HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

Responsibilities

• Подпомагане и консултиране на клиенти относно продукти и услуги на компанията;
• Координационна роля между отделните звена и канали на обслужване на потребителите;
• Работа със специализиран софтуер.

Required skills

Communication Skills
English
French

Benefits

Additional medical insurance
Food vouchers
Transport expenses covered
Job posted 5 days ago