Туристически аниматор

1200 - 2200 BGN (net)

Logo of Български туристически съюз

Български туристически съюз

Responsibilities

БТС стартира обучителен курс по туристическа анимация съвместно с “Национално сдружение на малкия и среден бизнес в туризма” (НСМСБТ). В тримесечно професионално обучение участниците,  ще усвоят необходимите знания и компетенции по специалност "Туристически аниматор".

 

Желаем, поради епидемичната обстановка да предоставим възможност при преминаване на курса да се сдобитете с :

  • Осигурена работа
  • Професионална диплома - трета квалификационна степен
  • Професионално удостоверение

По време изкарване на курса са подсигурени

  • Теоретично обучение - половин месец
  • Практика - два месеца
  • Производствена практика - летен сезон
  • Настаняване, храна, електронна система за обучения

Required skills

Communication Skills
Bulgarian
English
Job posted 12 days ago