Role

Промоутър (обучение по време на работа)

Аниматор (обучение по време на работа)

Курс за придобиване на професия Организатор на туристическа агентска дейност"