Младши Специалист Бизнес развитие на клиенти

Logo of HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

Responsibilities

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.

Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

За наш клиент, лидер в търговията с машини, инструменти и консумативи, използвани в машиностроителната, дърводелската, металургичната и строително-ремонтната индустрии, търсим Специалист Бизнес развитие на клиенти, който да се присъедини към вътрешния им отдел.

Задължения и отговорности:

• Подпомага дейността на търговския отдел с анализи и прогнози за клиентите на компанията;
• Взема участие в изграждането на стратегически модели за бизнес развитие;
• Ежедневно е в контакт с другите отдели и ръководители;
• Осъществява проучвания и справки относно потребностите на отдела;
• Инициира и провежда фирмени и търговски презентации пред клиенти;
• Организира и участва в срещи с клиенти и подизпълнители с цел изследване нивото им на удовлетвореност и поддържане на добри партньорски взаимоотношения.

Компанията предлага:

• Професионално обучение – начално вътрешнофирмено обучение и постоянно/надграждащо обучение;
• Бързо професионално развитие до ниво "Експерт", в съответствие с възможностите и постиженията в отдела;
• Възможност за развитие във всяко звено на компанията;
• Приятелска и мотивираща работна среда;
• Работни стандарти и процедури в международна компания;
• Корпоративна култура, която насърчава иновациите и развитието.

Основни изисквания:

• Висше образование с бизнес, икономическа или административна насоченост;
• Високо ниво на Английски език - писмено и говоримо;
• Силен интерес и афинитет към търговския бизнес;
• Отлични комуникативни и аналитични умения;
• Способност за активно слушане;
• Амбиция за изграждане на кариера в бизнес среда.


Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2361/15.09.2017

Required skills

Administrative
Business Analysis
Business Development
Business Intelligence
Business Management
Business Operations
Business Planning
Business Process Improvement
Business Services
Business Strategy
Business-to-Business (B2B)
Communication Skills
Community Development
Computer Skills
Consultative Sales
Consulting Skills
Content Strategy
Creative Problem Solving
Creative Thinking
Creativity
Independent Action
Information Search
Self Awareness
Self-Confidence
Self-Management
english
enterprise business operations
business process modeling
Bulgarian
English

Benefits

Additional medical insurance
Company training
Food vouchers
Job posted 6 days ago