Младши проектен мениджър

Logo of Econt

Econt

Responsibilities

В Еконт всеки ден се случва нещо ново, някой има нова идея, която бързо пораства в план, а после в проект. Тогава се включва проектният мениджър и прави така, че нещата да се случат качествено, лесно и в срок. Търсим младши проектен мениджър за екип Интелигентни технологии. 

Ако ти:
• си комуникативен. Общуваш активно и свободно
• си иновативен. Ползваш нови методи или идеи
• се ориентираш бързо в нови софтуери 
• умееш да организираш добре времето и задачите си.

Каним те да:
• координираш срокове, задачи и участници в проекти на екип Интелигентни технологии
• поддържаш актуална информация по проекти в общия регистър с проекти
• работиш по високотехнологични проекти, свързани с дигитализация и автоматизация на процеси, с big data и други иновативни теми 
• помагаш в други, свързани с управлението на проекти задачи.

Ако си резултатно ориентиран, обичаш да организираш хора и докарваш нещата докрай. Ако искаш да си част от проекти, които променят пазара на куриерски и логистични услуги, изпрати своята автобиография тук.

Required skills

Communication Skills
Monitoring
Planning
Project Coordination
Project Management
Project Planning
Teamwork
Time Management
Bulgarian