Сътрудник отдел финансови операции с италианки език

Logo of HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

Responsibilities

• Комуникация с бизнес клиенти и партньори относно заявки или плащания;
• Съвместна работа с останалите отдели в компанията;
• Изготвяне на месечни доклади;
• Използване на специализиран софтуер.

Required skills

Business-to-Business (B2B)
Microsoft Excel
Italian

Benefits

Additional dental care
Additional medical insurance
Additional pension insurance
Annual bonuses
Transport expenses covered
Job posted 22 days ago