Специалист плащания на корпоративни клиенти с италиански език

Logo of HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

Responsibilities

• комуникация с бизнес клиенти и партньори относно фактури или плащания;
• съвместна работа с останалите отдели в компанията;
• изготвяне на месечни доклади;
• използване на специализиран софтуер.

Required skills

Invoicing
English
Italian

Benefits

Home office
Transport expenses covered
Job posted 3 days ago