Role

Administrator

Back Office Specialist with German (Shared Service Center)

Сътрудник отдел финансови операции с италианки език

Back office service specialist with Dutch

Back office specialist with French (Shared Service Center)

Специалист администриране на плащания с френски език

Customer care specialist with Dutch

Master Data Specialist with German

Invoice Management Specialist with Italian

Experienced Administrative Assistant (Temporary Assignment)

Back Office Specialist with Russian

Специалист обработка на международни документи с Френски

Administrative Assistant with German

Административен координатор - външни пазари (София)

Администратор - медицински център