nPloy Logo

Счетоводител в отдел Счетоводство и данъчен контрол

Logo of Postbank

Postbank

Regular employment

0 - 15 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Responsibilities

Пощенска банка има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

Пощенска банка търси да назначи мотивиран, отговорен, продажбено ориентиран служител за позицията на:

Счетоводител в отдел Счетоводство и данъчен контрол

Основни отговорности, свързани с позицията са:

  • Осчетоводяване разходи за наеми, свързаните с тях комунални услуги и данъци
  • Осчетоводяване разходите по експлоатацията на служебните автомобили, разходите, свързани със служебни командировки, представителни разходи, спонсорство и дарения, за ремонт и поддръжка на банковата техника и за квалификация
  • Осчетоводяване разходи за директори, външни услуги, професионални такси

за канцеларски материали, стопански инвентар, периодичен печат и пощенски услуги

  • Осчетоводяване и обработка информация, свързана с ДДС, данъците по ЗКПО и др.
  • Инвентаризация по съответните сметки

Изисквания за позицията са:
- Висше икономическо образование;
- Предишен опит в сферата на счетоводството – 2 година;

- Много добри аналитични умения;

- Добри организационни и комуникационни умения;

- Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;

- Познаване на нормативната уредба;

- Умение да спазва срокове;

- Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;

- Много добра компютърна грамотност.


Required skills

Accounting
Analytical Skills
Attention to Detail
Communication Skills
Computer Skills
Regulating Rules
University degree
Organizational Skills
Bulgarian
English

Benefits

Additional days paid annual leave
Additional dental care
Additional pension insurance
Annual bonuses
Sports card
Fitness
Job posted 21 days ago

or

to apply.