nPloy Logo

Експерт Жилищно кредитиране в клон гр. София

Logo of Postbank

Postbank

On-site

On-site

Regular employment

0 - 2 years of experience

Full Time

Sofia, Bulgaria

Responsibilities

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;

Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;

Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;

Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България.

Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За свой специализиран Жилищен център в град София, Пощенска банка търси да назначи опитен, мотивиран и ориентиран към постижения

ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ

Изисквания за позицията са:

- Висше икономическо образование;

- Задължителен професионален опит в областта на жилищното кредитиране;

- Задължителен професионален опит в продажбите на банкови продукти;

- Отлични комуникативни умения;

- Мотивация за постигане на резултати;

- Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство;

- Добра компютърна грамотност (MS Office).

Отговорностите са:

- Предоставя високо качество на обслужване на клиентите и спазва корпоративните стандарти на Банката;

- Активно работи за привличане на нови клиенти в това число срещи и презентации при целеви клиенти на Банката;

- Идентифицира и установява контакт с нови клиенти и им представя банковите кредитни продукти и услуги;

- Анализира финансова информация, подготвя предложения за кредит, дава становища за одобрение на кредити, подготвя и окомплектова кредитните предложения.

Нашето предложение е:

- Динамична позиция на трудов договор в една от водещите банки на пазара в България;

- Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите лични резултати в продажбите;

- Отличен социален пакет;

- Професионални обучения;

- Атрактивна възможност за професионално развитие в една от водещите финансови институции в страната.

Required skills

Analytical Skills
Client Servicing
Communication Skills
Consultative Sales
Bulgarian
English

Benefits

Additional salary (13th salary)
Additional days paid annual leave
Additional pension insurance
Additional medical insurance
Sports card
Team buildings
Job posted 9 days ago

or

to apply.