Позиция

Онлайн водещ игрална зала с английски език (без опит)

Data Entry Sport Coordinator with English (5/6/7 hours)

Специалист Въвеждане на Спортни Коефициенти с Английски Език (5/6/7часа)

Game Presentation Specialist with Ukrainian