Администратор Човешки Ресурси с Френски език

Лого на HRS Bulgaria EOOD

HRS Bulgaria EOOD

Responsibilities

  • Отговаря за администрацията на персонала (наемане, смяна на работа, прекратяване и т.н.), изготвя трудови договори, допълнителни споразумения към тях за настъпили промени в трудовите правоотношения;
  • Изготвяне на нужната документация за: отпуск, прекратяване на трудовите договори на работещите във фирмата, служебни бележки, характеристики и пр.
  • Управлява администрацията, свързана с HR Информационните системи работа с Workday;

Required skills

Human Resources
HR Administration
English
French

Benefits

Additional days paid annual leave
Additional pension insurance
Additional medical insurance
Food vouchers
Transport expenses covered
Обявата е публикувана преди 79 дни