Проектен менинджър Финансови услуги и продукти

Лого на Econt

Econt

Responsibilities

Проектен мениджър за дигитални финансови инструменти/Финансови услуги и продукти

В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите, и продуктите, които пускаме на пазара подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Чрез различни креативни и бизнес методи, екип Финансови услуги и продукти развива нови начини за разплащане за всеки наш клиент. За да управляваме максимално бързо и ефективно проектите за нови дигитални услуги, си търсим проектен мениджър. 

Ако ти: 
• имаш солидна техническа подготовка с разбиране или практически опит в разработването на софтуер и уеб технологии
• имаш над 3 години опит в управление на проекти
• доказани интереси свързани с бизнес развитие
• владееш отлично английски език.

И също така си:
• отговорен. За теб всичко е лично;
• комуникативен. Намираш общ език с всеки човек;
• адаптивен. За теб всяко предизвикателство е възможност;
• аналитичен. Гледаш няколко хода напред; 
• прецизен. Намираш иглата във всяка купа сено;
• имаш визионерско мислене. Погледът ти е насочен към голямата цел, готов си да изследваш непознати територии;
• комбинативен. Умееш да играеш на няколко шахматни дъски едновременно.

Каним те да управляваш проекти за създаването на дигитални финансови продукти и услуги като:
• създаваш и следиш бизнес изисквания 
• следиш обхвата и целите на проекта
• разработваш план за проследяване прогреса на проекта
• проследяваш съответствието на проекта с бизнес целите на компанията и следиш изпълнението
• изграждаш взаимоотношения с крайни клиенти с цел да си запознат с потребителските нужди
• описваш детайлно продукта и процеса му на работа
• следиш процеса по разработка и внедряване на продукта
• извличаш и документираш изискванията
• моделираш и прототипираш продукта
• познаваш текущите функционалности и предлагаш подобрения
•  проследяваш ефективността на продукта, спрямо поставените цели.

Ако иновацията и промяната са нещо, към което се стремиш, каним те да станеш част от нас.

Required skills

Adaptable
IT Strategy
Project Coordination
Project Management
Project Planning
Responsibility
Software Development
Software Engineering
Software Testing
Interest in IT technologies
Bulgarian
English
Обявата е публикувана преди 30 дни