Експерт Вътрешен мониторинг

1000 - 1200 BGN (net)

Лого на Еконт

Еконт

Responsibilities

В Еконт вярваме, че законите, стандартите и правилата ни дават условията да живеем в едно добре уредено общество от свободни хора. Затова ние се стараем винаги да поставяме тази стабилна основа, върху която се гради бизнеса ни. За да сме сигурни, че основата е здрава и принципите в Еконт се спазват, ние правим постоянен мониторинг на всички процеси. Екип Мониторинг на продажбите се грижи за създаването, внедряването и мониторинга на търговска политика на компанията. Освен това, ние правим и мониторинг на спазването на принципите за лоялна конкуренция и етично поведение.

Човекът, който би паснал идеално при нас:
• е внимателен. Той вижда всички страни на ситуацията, проверява информацията, която има и винаги спазва установените правила и стандарти;
• има силен характер и умее да отстоява позицията си;
• е комуникативен. Общува активно с колеги и партньори, за да им помогне да подобрят качеството си на работа;
• е отворен към промяната. Вижда възможностите във всяко предложение и се чувства комфортно в динамиката на промяната;
• е уважителен. Може еднакво добре да разреши казуса на клиента и в 9 ч. сутринта и в 19 ч. вечерта;
• е аналитичен. Вижда причина и следствие във всяка ситуация.

Каним те заедно да осигуряваме спазването на стандартите в Еконт като:
• извеждаме принципите за добър бизнес и следим за прилагането им на всички нива в компанията
• разглеждаме случаите, в които тези принципи са нарушени
• анализираме причините и подобряваме условията
• грижим се за поверените ни офиси като следим тяхното качество и им даваме насоки как да затвърдят етичното си поведение
• даваме предложения за подобрения на услугите ни с цел намаляване на рекламации от страна на клиента.

Ако ти си обективен и честен човек, който обича хората и може да посрещне всяко предизвикателство с добро настроение. Ако се стремиш към съвършенство и се чувстваш най-добре в динамична среда и работа в екип, то Еконт е за теб.

Required skills

Analytical Skills
Communication Skills
Logical Thinking
Monitoring
Responsibility
Bulgarian