Бизнес анализатор

1000 - 1500 BGN (net)

Лого на Еконт

Еконт

Responsibilities

В Еконт се стремим да имаме ясна представа за логистичния пазар – какво се случва, как се случва и защо се случва. Целта на нашия екип от бизнес анализатори е да отговори на въпроса “Защо?” и да намери коренната причина за сегашното състояние.

Бизнес анализаторите ни събират нужната информация, за да гарантират, че Еконт взема информирани решения. За нас те са също толкова важни, колкото са и навигаторите за пилотите във Формула 1. Работата им дава солидната основа за вземане на решения от лидерите на екипи в Еконт.

Питаш се дали ти би могъл да бъдеш бизнес анализатор? Ето някои насоки, които ще ти помогнат: 
• обичаш числата и числата обичат теб. Работата с цифри ти носи удоволствие;
• отговорен си. Разбираш, че действията и решенията в резултат от твоята работа влияят на качеството на живот на над 4 млн клиенти;
• мислиш логично. Правиш връзка между причина и следствие;
• прецизен си. Вземаш под внимание дори най-малките детайли;
• любопитен си. Задаваш си въпроса “Защо?” поне пет пъти преди да си доволен от отговора; 
• интересуваш се от новостите в бизнеса и света и не спираш да търсиш нови знания;
• когато сестра ти те помоли да й направиш рибя кост, я питаш каква е целта, с какъв ресурс разполага и какъв е крайният срок; 
• не си сигурен какво точно представляват индукцията и дедукцията, но със сигурност знаеш, че се използват от детективи. И искаш да научиш повече за това.

Ако виждаш възможности там, където другите - ограничения. Ако се чувстваш най-добре в динамична среда и обичаш да работиш заедно с хората. Ако си комуникативен и приветстваш промяната, то изпрати автобиография на български език. 

 

Required skills

Analytical Skills
Business Analysis
Data Analysis
Logical Thinking
Bulgarian